Ceník služeb účetnictví-daně-personalistika

Ceník je platný od 1. ledna 2012

 

Cena pro klienta je stanovená na základě konkrétní poptávky. Směrodatný je požadovaný rozsah služeb, počet dokladů, zaměstnanců atd. Na základě osobního projednání Vašich požadavků, zpracujeme cenovou nabídku, kterou Vám předložíme společně s návrhem smlouvy na poskytované služby.

V případě výkonu činností souvisejících s předměte smluvního ujednání na pracovišti klienta, účtujeme dopravu ve výši náhrad za PHM a amortizaci, stanovené vyhláškou MPSV ve znění aktuálním k datu vykonané činnosti.

Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)

Velmi malý rozsah, neplátce DPH, roční zpracování

2.000 - 6.500 Kč / rok

Malý rozsah, ¼ letní plátce DPH, čtvrtletní zpracování (do 100 dokladů / ¼ letí)

2.000 - 3.000 Kč / ¼ letí

Malý rozsah, ¼ letní plátce DPH, čtvrtletní zpracování (do 300 dokladů / ¼ letí)

5.000 - 7.000 Kč / ¼ letí

Jiný rozsah

Cena dohodou

Ceny zahrnují zpracování daňové evidence, přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, přehled dlužníků/věřitelů, propočet daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob.

 Vedení účetnictví (podvojné účetnictví)

Menší účetní jednotka, neplátce DPH (do 300 dokladů za rok)

od 1.000 Kč / měsíc

Menší účetní jednotka, plátce DPH (do 1.000 dokladů za rok)

od 1.500 Kč / měsíc

Střední účetní jednotka, plátce DPH ( od 1.000 dokladů za rok a více)

od 4.000 Kč / měsíc

Ceny zahrnují zpracování samostatného účetnictví, přiznání k dani z přidané hodnoty, příprava a předávání informací dle požadavků klienta.

  Daňová přiznání, účetní závěrky

K dani z příjmů fyzických osob

od 1.000 Kč

K dani z příjmů fyzických osob - více druhů příjmů

od 2.000 Kč

K dani z příjmů právnických osob - zavedení klienti

od 3.000 Kč

K dani z příjmů právnických osob - předložené účetnictví

od 6.000 Kč

Ceny jsou pouze orientační, je nutná přesná specifikace daňových problematik a složitostí účetní agendy klienta.

 Mzdové účetnictví

Zpracování mzdové agendy

250 Kč/zaměstnanec/měsíc

Zastupování při kontrolách na OSSZ, PSSZ, ZP - příprava podkladů ke kontrole

450 Kč / hod.

Ceny zahrnují přihlášky a odhlášky na OSSZ, PSSZ a ZP, roční zúčtování daně ze závislé činnosti, měsíční zpracování mezd.

 Vedení personální agendy

Zpracování a vedení osobní karty zaměstnance

50,-  Kč / zaměstnanec / měsíc

Vedení složky personálních materiálů zaměstnance

150 Kč / zaměstnanec / měsíc

Zpracování pracovní smlouvy, DPP, DPČ a platového výměru, hmotné odpovědnosti

200 Kč / zaměstnanec

Menežnent financí a vedení účetnictví projektů dotovaných z Evropských fondů

Vedení účetnictví projektu, v závislosti na objemu dotace a složitosti projektu

od 4.000 Kč / měsíc

Zpracování podkladů pro Žádosti o platbu / finanční části Monitorovací zprávy

2.500 Kč / Žádost, Zpráva

Přítomnost při kontrolách orgánů poskytovatele dotace

200 Kč / započatá hod.

Konzultace  v otázkách finančního menežnemtu projektů EU

450 Kč / započatá hod.