ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY- PERSONALISTIKA

 

Nabízené služby

 

Vedení účetnictví (podvojné):

Kompletní vedení účetnictví v souladu s právními předpisy, účtování dokladů do účetního deníku, zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně povinných příloh a výkazů a další dle potřeby zákazníka. 

Vedení daňové evidence (jednoduché):
Kompletní vedení daňové evidence, zpracování dokladů do peněžního deníku, vedení evidence závazků a pohledávek, evidence majetku, přiznání k DPH a záznamní povinnosti, zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přechod z daňové evidence na paušální výdaje či na účetnictví. 

 

Vedení účetnictví příspěvkových organizací územně samosprávních celků:

Kompletní vedení účetnictví v souladu s právními předpisy( vyhl. 410/2009 Sb.ve znění vyhl. 451/2010 Sb.), účtování dokladů do účetního deníku, záznamní povinnosti, zpracování účetní závěrky a daňovích přiznání k včetně povinných příloh a výkazů a další dle povinností a potřeby zákazníka. 


Zpracování personalistiky a mezd:
Vedení mzdové agendy dle předepsaných platných právních předpisů pro malé organizace, vedení personalistiky, zpracování měsíčních mezd včetně výplatních pásek a mzdových listů, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na PSSZ, OSSZ a zdravotní pojišťovny, příprava dokladů ke kontrolám. 

Daňová přiznání:
Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, právnických osob, DPH, k silniční dani, vyúčtování daně z příjmů právnických i fyzických osob vybírané srážkou... 

Další služby:
Zastupování na úřadech, účast na kontrolách 
Komunikace s institucemi - finanční úřady, OSSZ, PSSZ, zdravotní pojišťovny 
Upozornění na důležité termíny, průběžné výsledky hospodaření 
Poradenství, případně přímé vedení ekonomiky projektu dotovaného z Evropských fondů.

 

Informace o všech nabízených službách získáte zde.