Zpracování žádosti o dotaci

Na základě zjištění, ke kterým dospějeme při posouzení vašeho záměru a z podkladů, které nám k vašemu záměru poskytnete zpracujeme dle relevantní výzvy a metodických pokynů patřičného poskytovatele podpory žádost o dotaci. 

Zpracovanou žádost vám před finalizací předáme k odsouhlasení. Žádost, v případě že nám vystavíte plnou moc, za vás podáme u dotčeného poskytovatele podpory, vyhlašovatele výzvy.

Cena zpracování žádosti  je fixní, je stanovená podle rozsahu a náročnosti zpracování žádosti o dotaci. Může být tedy rozdílná pro dotace z různých operačních programů Evropských fondů. Cena zahrnuje všechny náklady, které nám vzniknou na základě činností vykonávaných v rozsahu smluvních ujednání. Výše ceny za zpracování žádosti o podporu bude před podpisem smlouvy s vámy projednaná  (odsouhlasená nabídka),  včetně podmínek a termínů platby.