Posouzení záměru

Na základě informací, které nám poskytnete vyplněním úvodního formuláře, anebo na základě osobního rozhovoru, při kterém prodiskutujeme váš projektový záměr, posoudíme zda je váš záměr podpořitelný za využití některého z dotačních programů.  Posouzení vašeho záměru provádíme zdarma.

Pokud bude výsledek posouzení kladný, tedy váš záměr je podpořitelný, nabídneme vám:

  • možnost zpracování žádosti o dotaci ,
  • podporu v době realizace projektu,
  • podporu pro období udržitelnosti projektu,
  • případně další služby spojené s žádostí o podporu, čerpáním podpory a realizací vašeho projektu.

Po dohodě rozsahu a ceny vámi požadovaných služeb ( odsohhlasení nabídky) připravíme mandátní smlouvu, kterou vám zašleme, případně osobně předáme k podpisu. Smlouvu pochopitelně můžete zaslat zpět s připomínkami, ve kterých se spolu s vám budeme snažit najít oboustranně akceptovatelné podmínky.

Po oboustranné akceptaci smlouvy můžeme zahájit realizaci služeb v dohodnutém rozsahu a termínech. Smlouvu lze samozřejmě doplnit dodatky o další vámi požadované služby, požadavky, atd.