Další služby

Kromě služeb Aftercare vám nabízíme možnost:

  • dílčího převzetí menežmentu vašeho projektu - obsazení vámy požadovaných pozic v realizačním týmu našimi odborníky.
  • úplného převzetí menežmentu vašeho projektu - obsazení celého realizačního týmu našimi odborníky

a to včetně  možnosti:

  • vedení projektového účetnictví,
  • mzdové agendy projektu a
  • personální agendy projektu

související s realizací vašich projektů.

Cenovou kalkulaci sjednaného rozsahu dalších služeb vám předložíme v nabídce před podpisem smlouvy.