Dotační poradenství

Na období let 2007-2013 je na podporu podnikání, zaměstnanosti a výzkumu a vývoje v  České republice připraveno ze strukturálních fondů Evropské unie  a státního rozpočtu České republiky přez 100 mld. Kč.

Nepromarněte tuto jedinečnou příležitost a využijte možnost získat nevratné prostředky na podporu a rozvoj vašeho podnikání a zvyšte svou adaptabilitu a dlouhodobou konkurenceschopnost. 

Máte-li konkrétní podnikatelský záměr nebo Vás zajímají možnosti podpory Vašeho podnikání a nemáte volné lidské zdroje na danou problematiku, obraťte se na naše profesionály a využijte nabízených služeb. První konzultace je zdarma. 

Čím se odlišujeme od konkurence:

  • Zkušenostmi z přípravy a řízení dotačních programů, z procesu výběru projektů, z  vlastního zpracování žádostí a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a prostředků státního rozpočtu ČR,
  • Individuálním, profesionálním a odpovědným přístupem
  • Jednáním dle pravidel uvedených kodexu,
  • 100%ní úspěšností podaných projektů


Zvláštní nabídka:

  • Jedinečné dotační poradenství pro program EDUCA (specifické vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů, implementace komplexních systémů vzdělávání pro zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniku – OP LZZ),
  • Oponentura Vámi zpracovaného projektového záměru z pohledu hodnotitele projektů OPLZZ včetně případných doporučení,
  • Vyškolení vašeho realizačního týmu v dotačním managementu.