Dotace ze strukturálních fondů

07.02.2011 20:58

Na období let 2007-2013 je na podporu podnikání, zaměstnanosti a výzkumu a vývoje v  České republice připraveno ze strukturálních fondů Evropské unie  a státního rozpočtu České republiky přez 100 mld. Kč.

Nepromarněte tuto jedinečnou příležitost a využijte možnost získat nevratné prostředky na podporu a rozvoj vašeho podnikání a zvyšte svou adaptabilitu a dlouhodobou konkurenceschopnost. 

Máte-li konkrétní podnikatelský záměr nebo Vás zajímají možnosti podpory Vašeho podnikání a nemáte volné lidské zdroje na danou problematiku, obraťte se na naše profesionály a využijte nabízených služeb. První konzultace je zdarma. 

Čím se odlišujeme od konkurence:

·      Zkušenostmi z přípravy a řízení dotačních programů, z procesu výběru projektů, z  vlastního zpracování žádostí a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a prostředků státního rozpočtu ČR,

·      Individuálním, profesionálním a odpovědným přístupem

·      Jednáním dle pravidel uvedených kodexu,

·      100%ní úspěšností podaných projektů


Zvláštní nabídka:

Jedinečné dotační poradenství pro program EDUCA (specifické vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů, implementace komplexních systémů vzdělávání pro zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniku – OP LZZ),

Oponentura Vámi zpracovaného projektového záměru z pohledu hodnotitele projektů OPLZZ včetně případných doporučení,

Vyškolení vašeho realizačního týmu v dotačním managementu.